Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ຮູ້ຈັກກັບ Leverage

leverage ຄື​ຫ​ຍັງ?

​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເຄີຍ​ຂິດ​ວ່າ ນັກ​ລົງ​ທຸນ​ມື​ໃໝ່​ຄື​ທ່ານ ຈະ​ສາ​ມາດ​ເທຼດ ຄ່າ​ເງິນ ທີ່​ມີ​ຈໍານວນ​ມະ​ຫາ​ສານ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ ລອງ​ຄິດ​ປຽບ​ວ່າ ໂບຼກ​ເກີ ກໍ່ຄື​ທະ​ນາ​ຄານ ​ເຊິ່ງ​ເຂົາ​ຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊື້​ຄ່າ​ເງິນ​ມູນ​ຄ່າ 100,000 ຫຼຽນ​ໄດ້ ໂດຍ​ເຂົາ​ຕ້ອງການ​ເງິນ​ຈາກ​ທ່ານ​ພຽງ 1,000 ຫຼຽນ ເພື່ອ​ຄໍ້າປະ​ກັນ ຟັງ​ເບິ່ງ​ຄື​ງ່າຍ​ເກີນ​ໄປ ໃນ​ໂລກ​ຂອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ແມ່ນ​ບໍ? ແຕ່​ວ່່ານີ້​ແຫຼະ ຄື Forex  ແລະ ນີ້ ກໍ່​ຄື Leverage ທີ່​ເຮົາ​ໃຊ້ ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້.

 TonyRobbins_20130503.indd

​ຈໍານວນ leverage ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້ ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ ໂບຼກ​ເກີ ແລະ ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃຊ້​ເທົ່າ​ໃດ

 

ໂບຼກ​ເກີ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ເປີດ​ໄວ້ ທີ່​ເຮົາ​ເອີ້ນ​ວ່າ margin ຫຼື initial margin ເມື່ອ​ຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ ທ່ານ​ຈະສາມາດ ເທຼດໄດ້ທັນທີ ແລະ ໂບຼກເກີ ກໍ່ຕ້ອງບອກວ່າ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ເທົ່າໃດ ໃນການ ເທຼດຈໍານວນ Lot ນັ້ນໆ.

 

ເຊັ້ນ​ຖ້າ leverage ທີ່​ເຮົາ​ໃຊ້​ເທົ່າ​ກັບ 100:1 (ຫຼື 1 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ position ຕ້ອງ​ໃຊ້) ແລະ ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເທຼດ ມູນ​ຄ່າ  100,000 ຫຼຽນ ໂບຼກ​ເກີ ຈະ​ເອີ້ນ​ມາ​ຈິນ 1,000 ຫຼຽນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າມີເງິນ 5,000 ຫຼຽນ ຈະ​ເທຼດ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ  500,000 ຫຼຽນ.

 laverage

ມາ​ຈິນ​ຢ່າງ​ຕ່ຳ​ຕໍ່​ລ໋ອດ ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອອກ​ໄປ ຕາມ​ແຕ່​ລະ ໂບຼ​ກ​ເກີ ຈາກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂ້າງ​ເທິງ ໂບຼກ​ເກີ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້ ມາ​ຈິນ 1% ເຊິ່ງ​ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ Oder ມູນ​ຄ່າ 100,000 ເຊິ່ງ​ ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ໄປ 1,000 ຫຼຽນ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ຝາກ​ເປັນ​ມາ​ຈິນ ນັ້ນ​ເອງ.

FacebookTwitterGoogle+Share