Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ຮູ້ຈັກກັບ Pip

 

PIPແມ່ນຫຍັງ?

ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ໃນ ມູນຄ່າ ຂອງ ເງິນ ແມ່ນເອີ້ນວ່າ PIP.

Pip1

ຖ້າຫາກວ່າ EUR / USD ຍ້າຍ ຈາກ ລາຄາ 1,2250 ໄປ​ທີ່ 1,2251, ລາຄາ​ທີ່​ເຜີ້ມ​ນັ້ນເອີ້ນວ່າ 1 PIP ​ເຊິ່ງ 1 PIP ຄື​ຕົວ​ເລກ​ທົດ​ສະນິຍົມຕົວ​ສຸດທ້າຍຂອງ​ຄ່າເງິນ ( ບາງຄັ້ງ ມັນອາດມີ​ເຖິງ ຫ້າ ຈຸດ​ເຊິ່ງບອກ​ເຖິງ​ຈຳ​ນອນ​ປິບ​ຄື​ກັນ ), ພວກເຮົາ ສາມາດນໍາໃຊ້ PIP ເພື່ອປະເມີນຜົນ ກໍ່າໄລຂາກທຸນໄດ້ ແຕ່ລະຄ່າເງິນມີ ມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຸ ເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງ ຄຳນວນຄ່າຂອງເງິນ ຕໍ່ຄວາມເຄື່ອນ​ໄຫວ ຕໍ່ PIP ກ່ອນ ໂດຍ​ວິ​ທີ​ຂິດ​ດັ່ງ​ນີ້,

ສົມມຸດ ຄູ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ USD / JPY ແມ່ນ ຢູ່ທີ່ 119,80
( ສັງເກດ ວ່າ ມູນຄ່າ ຂອງ ເງິນ ດັ່ງກ່າວ ມີ ພຽງແຕ່ສອງ ​ຈຸດ​ທົ​ດ​ສະ​ນິ​ຍົມ ເຊິ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່​ຈະ​ມີ ສີ່ )
ໃນກໍລະນີ ຂອງ USD / JPY ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ 1 ຈະເທົ່າກັບ .01 ດັ່ງນັ້ນ

USD / JPY : 119,80
.01 ແບ່ງ ​ຕາມ​ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນຄ່າເງິນ = PIP Value
.01/119.80 = 0.0000834

USD / CHF : 1,5250
.0001 ແບ່ງ ​ຕາມ​ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນຄ່າເງິນ = PIP Value
0,0001 / 1,5250 = 0,0000655

USD / CAD : 1,4890
.0001 ແບ່ງ ​ຕາມ​ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນຄ່າເງິນ = PIP Value
0,0001 / 1,4890 = 0,00006715

ໃນກໍລະນີ ຄ່າເງິນໂດລາຢູ່ຂ້າງຫຼັງ ການຫາຄ່າຈະມີວິທີ ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກຫນ້ອຍ ດັ່ງນີ້

EUR / USD : 1,2200
.0001 ແບ່ງ ​ຕາມ​ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນຄ່າເງິນ = PIP Value
ດັ່ງນັ້ນ,
.0001 / 1.2200 = EUR 0,00008196
ແຕ່ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ກັບໄປຄິດ​ເປັນ​ເງິນ USD ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ເຊິ່ງກໍ່​ຄື EUR x ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່​ຽນ
0.00008196 x  1.2200  = 0.00009999
ເມື່ອ​ເຮົາ​ປັດ​ເສດກໍ່​ຈະ​ໄດ້ 0,0001

GBP / USD : 1,7975
.0001 ແບ່ງ ​ຕາມ​ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນຄ່າເງິນ = PIP Value
.0001 / 1.7975 = GBP 0,0000556
ແຕ່ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ກັບໄປຄິດ​ເປັນ​ເງິນ USD ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ເຊິ່ງກໍ່​ຄື GBP x ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່​ຽນ
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998 .
ເມື່ອ​ເຮົາ​ປັດ​ເສດກໍ່​ຈະ​ໄດ້ 0,0001

ບາງທີ ຕອນນີ້ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າ ຕົກລົງແລ້ວ ພວກເຮົາ ຕ້ອງຄຳນວນ ທັງໝົດທຸກຄູ່ເງິນ ຕະຫຼອດໄປບໍ່? ຄໍາຕອບຄື ບໍ່, ເກືອບ​ທຸກ ໂບກ​ເກີ ຈະມີລາຍລະອຽດນີ້ໃຫ້ທ່ານ​ຢູ່ແລ້ວ. ແຕ່ວ່າມັນຈະດີກວ່າ ​ຖ້າທ່ານ ຮູ້ວ່າ​ຄ່າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມັນ​ມາ​ຈາກ​ໃສ, ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ແນວ​ໃດ ເຊິ່ງ​ມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບໂດຍ​ກົງ​ກັບ Lot.

ຕົວຢ່າງ:

1000-pips

FacebookTwitterGoogle+Share