Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ການເປີດບັນຊີທົດລອງ Demo

ບໍ່ມີບໍລິສັດ ໃດມອບເງິນເພື່ອ ໃຫ້ທ່ານ ນຳໄປທົດລອງ ໃຊ້ໃນການລົງທຶນ ແຕ່ ໂຟເຫຼັກລາວ ໃນນາມຕົວແທນ IronFX ມອບເງິນ ໃນ ໂປຼແກມ ທົດລອງການລົງທຶນ ແຕ່ 500$ -5,000,000$ ຟຼີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານນຳໄປ ທົດລອງລົງທຶນ ໂດຍບໍ່ ເກັບຄ່າທຳນຽມໃດໆ ຈາກທ່ານເລີຍ ແຕ່ກ່ອນທ່ານຈະ ລົງທົດລອງລົງທຶນ ນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງ ສະຫຼັກ ໂດຍເຕີມ ຕາມຟອມແບບ ງ່າຍໆ ແລ້ວ User and Password ຈະສົ່ງເຂົ້າເມວຂອງທ່ານເອງ

ແຕ່ທ່ານຕ້ອງມີ ໂປຼແກຼມ ເຟຼດຟອມ ກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດ ນຳ User and Password ດັ່ງກ່າວມາ Login ແລະ ດຳເນີນ ການ ທົດລອງເທຼດໄດ້ ທ່ານສາມາດ ດາວໂລດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄດ້ ທີ່ນີ້ 

ໂດຍວິທີການສະ ໝັກພວກເຮົາມີຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້໊໊:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ທ່ານສາມາດສຶກສາການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມ ເທຼດ MT4 ເພີ່ມເຕີມໄດ້ ທີ່ນີ້ 

ຟຼີສະໝັກ ບັນຊີ ເດໂມ

click_here_button-SignupNow

 

ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ສອບຖາມນຳພວກເຮົາໄດ້

333

FacebookTwitterGoogle+Share