Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ການເປີດບັນຊີຈິງ Real Account

ງ່າຍຫຼາຍກັບການສະໝັກບັນຊີ ຈິງພຽງແຕ່ເຕີມແບບຟອມ ຕາມຂໍ້ມູນຈິງ ຂອງທ່ານ ທ່ານກໍ່ມີບັນຊີ ເທຼດ ຈິງແລ້ວ ໂດຍຫຼັງຈາກ ສຳເລັດ ການເຕີມຂໍ້ມູນ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ ລະຫັດ User and Password ທີ່ສົ່ງເຂົ້າທາງ ອີເມວຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດສະໝັກດ້ວຍ ຕົວທ່ານເອງ ໂດຍ ຄຼິກທີ່ປຸ່ມ ດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ

click_here_button-SignupNow

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເວລາ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການອ່ານພາສາອັ່ງກຼິດ ທ່ານສາມາດ ດາວໂລດ ແບບຟອມສະໝັກ ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ ນໍາມາຂຽນ ພ້ອມປະກອບເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ ກອບປີບັດ ປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປາດສະປອດ, ໜັງສື ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ເຊັ່ນ ບິນເສຍຄ່ານໍ້່າ ຄ່າໄຟ ທີ່ອອກໂດຍຊື່ທ່ານ ຫຼື ສະເຕດເມັນ ຂອງບັນຊີທະນາຄານ ຂອງທ່ານກໍ່ໄດ້ ແລ້ວ ສະແກນ ສົ່ງຫາ ພວກເຮົາ ຫຼື ທ່ານຈະນຳ ຮາດກອບປີ່ ມາທີ່ບໍລີສັດເລີຍກໍ່ໄດ້, ພວກເຮົາ ຈະທຳການສະໝັກ ແລະ ແຈ້ງບອກໃຫ້ທ່ານ ເຂົ້າເອົາ User and Password ໃນເມວຂອງທ່ານພາຍໃນ 10 ນາທີ.

ຂັ້ນຕອນສະໝັກຕົວຢ່າງລຸ່ມອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ໃນການສະໝັກເອງ 

1.1

2,1

3,1

4,1

5,1

6.1

7,1

ຖ້າທ່ານ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນ ຫຼືຍັງ ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີ່ຄ້າງຄາ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມນຳພະນັກງານຂອງເຮົາໄດ້

ຕະຫຼອດ ເວລາໂດຍ ຄຼິກ ທີ່ ປຸ່ມແຈລຸ່ມດ້ານຂວາ ຈໍຄອມຂອງທ່ານ ເພື່ອສອບຖາມ ຫຼື ຝາກ ແມ໋ດເສັດ ໄວ້ກໍ່ໄດ້ ຫຼື ໂທຫາເຮົາໂດຍກົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້ 

FacebookTwitterGoogle+Share