Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

>ໂປ່ໂມ່ຊັນຫຼ້າສຸດ

ໂປ​ໂມ​ຊັນ ໂບນັດ 100% ທຸກ​ການ​ເປີດ​ບັນ​ຊີໃໝ່ ແລະ ການ​ຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ເກົ່າ

ຈາກວັນ​ທີ່ 02-30/06/2015​!

IronFX Global ໃຫ້​ສິດ​ທິ​ລູກ​ຄ້າ​ໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ດ້ວ​ຍ​ໂບ​ນັດ ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ 2000$ ໃນ​ບັນ​ຊີ​ເທຼດ, ທຸກ​ຄັ້ງ​ຂອງ​ການ​ຝາກ​ເງິນ ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຕອນ​ນີ້ ເພື່ອ​ຮັບ​ໂບ​ນັດ 100% ຈາກ​ການ​ຝາກ​ເງິນ ກ່ອນ ວັນ​ທີ່ 02-31 ເມສາ 2015 ນີ້

fff

 ດ່ວນ ຟີ ທຸກການທຸລະກຳ ເປີດບັນຊີ – ຝາກ – ຖອນ – ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ

ສະໝັກເລີຍ Click

click_here_button-SignupNow

FacebookTwitterGoogle+Share