Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ລະດັບຂັ້ນສູງ / ມືອາຊີບ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍຮັບຈາກ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຟຼີ

ລາຍການຫຼັກສູດມີຄື:

  1.  Elliot sec6 02

  2. Double Usage sec5
  3. Five Lines For Live Part 2sec 5 & STO+Five Lines For Livesec 5
  4. Advantage Enter sec5

ພວກເຮົາ ຍິນດີ ແລະ ຖືເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຮຽນຮູ້ເລື່ອງການລົງທຶນ 

ໂທ: 030 576 9997, Email:admin@forexlao.com

ຫຼືຈະຝາກ ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໄວ້ທີ່ຫ້ອງດ້ານລຸ່ມ ແລ້ວ ທີມງານພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານເອງ

  • Your Title Here
FacebookTwitterGoogle+Share