Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ກາງ

ວີດີໂອສອນ ເທັກນິກການເທຼດ ລຸ່ມນີ້ ຈະຊ່ວນທ່ານ ສ້າງທັດສະ ແລະ ວິທີການ ເກງກໍ່າໄລໃນ ໂຟເຫຼັກ ຈົ່ງສຶກສາ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ ໃຫ້ຊິນເຄີຍ ກັບບັນຊີ ເດໂມ ກ່ອນການເທຼດຈິງ.

ເຊິ່ງ ວີດີໂອ ຄອດ ການສອນ ເລົ່ານີ້ ແມ່ນຮິບໂຮມມາຈາກ ຢູ່ທູບ ຂອງອາຈານ ໂລເຈີ ທີ່ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ.

1. Introduction to Forex (ແນະນຳໂຟເຫຼັກ) 

2. ການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມ MT4 ສຳລັບເທຼດ Forex Part 1

3. ການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມ MT4 ສຳລັບເທຼດ Forex Part 2

4. ຊ່ອງວ່າງລາຄາ GAPS

5. ລວມຮູບແບບທີ່ສຳຄັນໃນທາງເທັກນິກ

6. ຮູບແບບຫຸ້ນປັ່ນ ແລະ ການສ້າງກໍ່າໄລ

7. ການໃຊ້ງານຂອງເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍ

8. ການໃຊ້ງານຂອງເສັ້ນ FIBONACCI

9. ການໃຊ້ MACD ສ້າງກໍ່າໄລໃນ ຕະຫຼາດ Forex

10. ການໃຊ້ Stochastic ສ້າງກໍ່າໄລໃນ ຕະຫຼາດ Forex

11. ສະຫຼຸບຄວາມຮູ້ Basic Forex

12. ວິທີພັດທະນາການເທຼດ ແລະ ແນະນຳ ຫຼັກສູກ ການສອນລະດັບ Advance

ຮັບຂໍມູນເຜີ້ມເຕີມ

  • Your Title Here
FacebookTwitterGoogle+Share