Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> Stochastics

 STOCHASTICS ຄື ດັດສະນີ ການແກ່ວງຕົວຂອງລາຄາ ທີ່ສຶກສາຄວາມສຳພັນ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງລາຄາໃນເວລາໜຶ່ງໆ ກັບລາຄາປິດ ໂດຍມາຈາກຂໍ້ສັງເກດ  ​ທີ່​ວ່າ​ຖ້າ​ການ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລາ​ຄາ​ນັນ ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່ໄປ ລາ​ຄາ​ປິດ​ຂອງ​ຫຸ້ນ​ນັ້ນ​ຈະ​ຢູ້​ໃກ້​ກັບ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ສຸດ ແຕ່​ຖ້າ​ລາ​ຄາ​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ລົດ​ຕໍ່າ​ລົງ​ ລາ​ຄາ​ປິດ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັ​ບ​ດຽວ​ກັບ​ລາ​ຄາ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ຂອງວັນ

​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ສຸດ-ຕ່ຳ​ສຸດ ກັບ​ລາ​ຄາ​ປິດ ໄດ້​ຖືກນໍາ​ມາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ສູດ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແນວ​ໂນ້ມ​ຂຶ້ນຫຼື​ລົງ ຂອງ​ລາ​ຄາ​ຫຸ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ສັ້ນໆ ໂດຍ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ເບິ່ງວ່າ ລາ​ຄາ​ປິດ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ຈັກ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໜຶ່ງ

  ST1

ຫຼັກ​ການ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃນ​ການ​ຄ​ຳ​ນວນ STOCHASTICS

​ເສັ້ນ %K ​ເປັນ​ເສັ້ນ STOCHASTICS
​ເສັ້ນ %D ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ເສັ້ນ %K

%K = ​ລາ​ຄາ​ປິດ (​ວັນ​ນີ້) – ​ລາ​ຄາ​ຕໍ່າ​ສຸດ (​ໃນ​ຊ່ວງ n ວັນ)
​ລ​າ​ຄາ​ສູງ​ສຸດ (ໃນ​ຊ່ວງ n ວັນ) – ລາ​ຄາ​ຕ່ຳ​ສຸດ (ໃນ​ຊ່ວງ n ວັນ)
%D = ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ (n ວັນ) ຂອງ​ຄ່າ %K

 ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ລະ​ດັບ 0% ​ແລະ 100%

 ​ລະ​ດັບ 0% ໝາຍ​ເຖິງ​ລະ​ດັບ​ທີ່ບອ​ກ​ພາ​ວະ​ການ​ຂາຍຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ (OVERSOLD) ຂອງ​ລາ​ຄາ ແຕ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້ ບໍ່ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ລາ​ຄາ​ຫຸ້ນ​ຈະ ລົດ​ລົງ​ຕ່ຳ​ກ່​ວາ​ນີ້​ອີກບໍ່​ໄດ້ ພຽງ​ແຕ່ບອກວ່າ ກໍ​ລະ​ນີ ລະ​ດັບ​ນີ້ ລາ​ຄາ​ອາດ ຢຸດພັກ​ຕົວຊົ່ວ​ຄາວ ຫຼື​ອາດ​ດີດ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເລັກ​ນ້ອຍ ກ່ອນ​ທີ່​ລາ​ຄາ​ຈະ​ຕົກ​ລົງ ໃນ​ລະ​ດັບ 0%

 ລະ​ດັບ 100 % ໝາຍ​ເຖິງ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ບອກ​ພາ​ວະ​ການ​ຊື້ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ (OVERBOUGHT) ຂອງ​ລາ​ຄາ ແຕ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້ ບໍ່​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ລາ​ຄາ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາ​ແລ່ນ​ຂຶ້ນ ສູງ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້ ແຕ່​ກັບ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫຸ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ແຂງ​ແຮງ ຈົນ​ສາ​ມາດ​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ເສັ້ນ STOCHASTIC ຂຶ້ນ​ມາ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 100% ໄດ້ ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ ກໍ​ລະ​ນີລະ​ດັບ​ລາ​ຄາ​ນີ້ STOCHASTIC ອາດ​ມີ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ລົງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ແຕ່​ເປັນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເພື່ອ​ລົດ​ພາ​ວະ OVERBOUGHT ຫຼາຍ​ກ່​ວາ

  

  1. %K ຕັດ​ກັບ %D

    STO ​ຈະ​ມີ​ສອງ​ເສັ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ໃຊ້​ງານ ປະ​ກອບ​ດ້ວນ​ເສັ້ນ %K ເສັ້ນຫຼັກ​ກັບ​ເສັ້ນ %D ເສັ້ນ​ສຳ​ຮ​ອງ ໂດຍ​ເຮົາ​ຈະ ​ເບິ່ງ %K ເປັນຫຼັກ

    ຖ້າ %K ​ຕັດ %D ຂຶ້ນ​ມາ​ໄດ້ ຈະ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ຊື້
    ແລະ ຖ້າ %K ຕັດ %D ລົງ​ມາ ຈະ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ຂາຍ
  1. Overbought ກັບ Oversold (ສະ​ພາ​ວະ​ທີ່ຫຸ້ນ​ມີ​ການ​ຊື້ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ແລະ ຂາຍຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ) ເຄື່ອງ​ດັດ​ສະ​ນີ​ນີ້​ຈະ​ແກ່ວງ​ຕົວ ໃນ​ຮອບ 0-100 ແຕ່​ໃນ​ທາງ​ເທັກ​ນິກ​ ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ໂຊນ​ຕົວ​ເລກ ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢູ່​ສອງ​ໂຊນ​ດ້ວຍ​ກັນ ໂດຍ​ຍຶດ​ຄ່າ %K ເປັນຫຼັກ

​ໂຊນ​ແລກ ຄື ໂຊນ​ຕົວ​ເລ​ກ 0-20% ໂຊນ​ນີ້​ຈັດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ໂຊນOversold ຫຼື​ສະ​ພາວະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂາຍ​ຫຸ້ນຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ແລະ ໂຊນ​ທີ່​ສອງ ຄື​ໂຊນ​ຕົວ​ເລ​ກ 80-100% ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ ສະ​ພາ​ວະ​ທີ່​ຫຸ້ນ​ມີ​ການ​ຊື້ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ຫຼື Overbought”

ST2

  1. Bullish Divergence ແລະ Bearish Divergence ​ສໍາ​ ລັບ​ດັດ​ສະ​ນີ​ນີ້ ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ ກໍ່​ຈະ​ຄື​ກັບ MACD ແລະ RSIເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ເກີດ Divergence ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ເພາະ​ຈະ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຫຸ້ນ​ຈະ​ປ່​ຽນ​ເທ​ຣນ ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້​ນີ້ ການ​ເກີດ Divergence ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ ມັກ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່ຫຼາຍ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ໃນ​ການກໍ່​ຕົວ​ເປັນ​ຮູບ​ຮ່າງ Divergence

ການ​ອ່ານ STOCHASTICS

​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ “ຊື້” ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເສັ້ນ STOCHASTICS ເຂົ້າ​ເຂດ OVERSOLD ທີ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ລະ​ດັ​ບ​ຕ່ຳ ກ່​ວາ 20% ແລະ ຄວນ​ຊື້​ເມື່ອ​ເກີດ​ສັນ​ຍານ “ຊື້” ຈາກ​ການ​ທີ່​ເສັ້​ນ %K ຕັດ​ເສັ້ນ %D ຂຶ້ນສັນ ​ຍານ​ເຕືອນ​ “ຂາຍ” ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເສັ້ນ STOCHASTICS ເຂົ້າ​ເຂດ OVERBOUGHT ທີ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ກ່​ວາ 80% ແລະ ຄວນ​ຂາຍ ເມື່ອ​ເກີ​ດ​ສັນ​ຍານ “ຂາຍ” ຈາກ​ການ​ທີ່​ສັ້ນ %K ຕັດ​ເສັ້ນ %D ລົງ 

ST3

FacebookTwitterGoogle+Share